Hållbarhet

En investering som lönar sig

Hållbarhet och goda miljöval är högaktuellt överallt. Självklart behöver även vi plastbranschen dra vårt strå till den stacken – både vi på Green & Co och ni som är våra kunder. Det är därför vi har lagt ner så stor kraft på att hitta och skapa nära relationer med leverantörer som delar vår syn på vad hållbarhet kräver.

Hållbarhet handlar inte bara om miljö. Lika viktig är ekonomin. Den ekonomiska drivkraften är den starkaste motor vi har för hållbar utveckling – och hållbarhet är helt enkelt bra för företagens långsiktiga lönsamhet.

Vår utgångspunkt är därför att kunna erbjuda er produkter som är:
Här nedanför kan du se hur några av alla de produkter vi erbjuder har energieffektiva lösningar som kommer att göra din anläggning både ”grönare” och lönsammare.
Hållbart Val_final

Upp till 80 procents lägre energiförbrukning med JSW

I Japan ligger fokus sedan länge på att reducera elförbrukningen. JSW har mer än trettio års erfarenhet av att utveckla servomotorer till sina servoelektriska formsprutor, och de är i topp i världen när det gäller energieffektivitet.

Hemligheten är att dessa maskiner bara förbrukar energi när de rör sig. Vid inbromsning återvinns den alstrade rörelseenergin.

Men det är inte bara genom servodrift som JSW kunnat reducera energiförbrukningen. Tack vare sina kunskaper inom metallbearbetning har de också lyckats reducera ytterdiametern på materialcylindrarna med 28 procent. Detta reducerar den tid som krävs för uppvärmning av plasten med 12–25 procent – och energiförbrukningen för detta med 27–35 procent.

En helelektrisk maskin från JSW har snabba, exakta och parallella rörelser, som kortar cykeltiderna och därmed spar energi även per tillverkad enhet. Den höga repeternoggrannheten och de olika programvaror som finns i styrningen ger hög kvalitet och god tillgänglighet, något som även detta reducerar energiförbrukningen.

Ni kommer också att spara på minskad förbrukning av kylvatten. Så när som på inmatningszonen är maskinen är helt luftkyld. Den använder heller inte någon hydraulolja, och ni slipper därmed utgifter för inköp, rening och byte av olja. Ni slipper även förvärmningen av oljan, vilket spar både energi och tid vid uppstart.

Vad allt detta kan innebära för er ROI är något som vi gärna fördjupar oss i tillsammans med er. Utifrån kördata i er befintliga maskin tar vi fram en kalkyl på vad motsvarande helelektriska maskin från JSW skulle förbruka. Besparingen kan vara ända upp till 80 procent.

jsw formspruta

Verktygstemperering i världsklass med Single

Energieffektivitet genomsyrar hela produktsortimentet hos tyska Single. Ett exempel är hur de tillämpar den senaste tekniken för verktygstemperering och kylning. Med EcoTemp-aggregaten får ni full kontroll över er process.

Tack vare möjligheten att under produktionscykeln styra temperatur och flöde uppnår ni inte bara en rejäl energibesparing utan får också en hel rad andra fördelar. Rör och tankar är isolerade för att reducera värmeförluster.

Den frekvensstyrda pumpen ser till att flödet finns enbart när det ska finnas i formsprutningsförloppet. Vid 150 grader kan ni därmed reducera energiförbrukningen 70 procent.

Med Singles EcoTemp-aggregat kan ni:

Prata med en säljare

Kontakta våra säljare för att få veta mer om vad dessa och andra fördelar kan innebära i just er verksamhet.